Schöpfung
trendflip #3

Schöpfung

Florian Baumgartner, Schöpfung, 2013

toter Vogel
trendflip #3

toter Vogel

Florian Baumgartner
toter Vogel, 2011, 60 x 80 cm, Fotoprint auf Aludibond

netz
trendflip #3

netz

Florian Baumgartner
Netz, 2010, 60 x 80 cm, Fotoprint auf Aludibond

braineaters
trendflip #3

braineaters

Florian Baumgartner
braineaters, 2010, 60 x 80 cm, Fotoprint auf Aludibond

alien02
trendflip #3

alien 02

Florian Baumgartner
alien 02, 2010, 60 x 80 cm, Fotoprint auf Aludibond

alien01
trendflip #3

Alien

Florian Baumgartner
alien, 2010, 60 x 80 cm, Fotoprint auf Aludibond